ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ

Chương trình đào tạoKhai giảngHọc phí (VND)Thời gian
KTV Phần mềm điện thoại chuyên nghiệp30-01-20204.5 triệu120 tiết (30 buổi)
KTV Sửa chữa điện thoại Android30-01-20205.5 triệu120 tiết (20 buổi dạy, 10 buổi thực hành)
KTV Sửa chữa điện thoại iOS30-01-20206.5 triệu120 tiết (20 buổi dạy, 10 buổi thực hành)
KTV Sửa chữa điện thoại phổ thông30-01-20207.5 triệu36 tiết (8 buổi)
KTV Sửa chữa điện tử căn bản30-01-20208.5 triệu32 tiết (8 buổi)
KTV Ép cổ Smartphone30-01-20209.5 triệu80 tiết (20 buổi)
KTV Ép kính Smartphone30-01-202015.5 triệu180 tiết (20 buổi)